Publicador de continguts

SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES DESTINATS A LA POLICIA LOCAL (2 LOTS)

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2023-041-S

Procediment d'adjudicació:

Obert Simplificat

Tipus de contracte:

Subministre

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

21/d’ag./2023

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

21/08/2023

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio: