Publicador de continguts

Contractació serveis festa final celebració de l’Orgull 2024

Contractació menor de serveis de les actuacions musicals de la festa final i de la seva sonorització i il·luminació, així com d’altres serveis annexes amb motiu de la celebració de l’Orgull 2024 el 28/06/2024 a l’espai Jaume Company Folklorista, al Parc de Ses Estacions.


L’oferta s’ha d’enviar per registre electrònic i remetre còpia del justificant de registre al correu electrònic: igualtatjoventutdretscivics@palma.cat

El termini de presentació: 10 dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació.

Dades de la Contractació:

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Import:

12.396'69 € més IVA

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

05/de juny/2024

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data darrera modificació: 5 de juny de 2024