Publicador de continguts

Contracte menor de subministrament de vestuari per a la inspecció de consum i mercats

Obertura nou termini presentació sol·licituds.

DATA DE FI DEL TERMINI D’OFERTES: 7 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l’anunci al perfil del contractant

 

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

FM-06/2023

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Subministre

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

02/de nov./2023

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

19/12/2023

Data darrera modificació: 19 de desembre de 2023