Publicador de continguts

Cultura- Contractació per a l'adquisició d'un bé immoble a la barriada de Son Cotoner per a destinar-lo a biblioteca municipal

Cultura - Contractació per a l'adquisició d'un bé immoble a la barriada de Son Cotoner per destinar-lo a biblioteca pública municipal.

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: Fins dia 11 de novembre inclòs

Dades de la Contractació:

Procediment d'adjudicació:

Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Altres

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

07/de nov./2022

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data darrera modificació: 8 de maig de 2023