Publicador de continguts

OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CONDICIONAMENT DE LA SEGONA LÍNIA DE LA PLATJA DE PALMA: TRAM COMPRES ENTRE EL CARRER NEOPATRIA I EL CARRER MISSIÓ DE SAN DIEGO

Enllaç a la Plataforma de Contratación del Sector Público

Plataforma de Contratación del Sector Público

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2018-052-O

Procediment d'adjudicació:

Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Obres

Dades específiques Anunci

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

05/12/2018

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio:

      Data darrera modificació: 8 de maig de 2023