Publicador de continguts

Reparació dels vestidors de S’Estel. (CM 29/2024)

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

CM 29/2024

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Obres

Òrgan Contractació:

IME

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

30/d’abr./2024

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

30/04/2024

Data Inici presentació d'Ofertes:

30/04/2024

Data Fi presentació d'Ofertes:

20/05/2024

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data d'Acord d'adjudicació:

22/05/2024

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

22/05/2024

Informacio:

Presentació ofertes:  Fins dia 20/05/2024

Lloc de presentació: S'han de presentar per escrit, en sobre tancat, de 9.30 a 13.30 h, de dilluns a divendres, a les oficines de l'IME (Palau Municipal d'Esports Son Moix; camí de la Vileta,40. 07011 Palma).Si l'oferta s'envia per correu (sempre mitjançant l'oficina de Correus), és obligatori trametre'n dins el termini establert el justificant de l'enviament a micaela.frau@ime.palma.cat

Data darrera modificació: 22 de maig de 2024