Publicador de continguts

SUBMINISTRAMENT D'APARELLS D'OSMOSI INVERSA A DIVERSOS CENTRES I CASALS DEPENENTS DE BENESTAR I DRETS SOCIALS (2)

Enllaç- Enlace a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2018-032-S (2)

Procediment d'adjudicació:

Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Subministre

Dades específiques Anunci

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

16/10/2018

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio:

      Data darrera modificació: 8 de maig de 2023