Publicador de continguts

SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETA ELÈCTRICA BIPLAÇA DESTINADA AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA


Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2020-041-S

Procediment d'adjudicació:

Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Subministre

Dades específiques Anunci

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

04/06/2020

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data darrera modificació: 8 de maig de 2023