Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2020-058-A MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES PER AL SEU ÚS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021 Licitacions en curs
2020-057-O (2) - LOT 2 LOT 2-SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTES,VIGILÀNCIA,SUPERVISIÓ, CONTROL,DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT DE L'EXPD'OBRES I SERVEIS A REALITZAR PER VIA D'EXECUCIO SUBSIDIARIA DERIVADES D'EXPEDIENTS D'INFRACCIONS URBANISTIQUES I SEGURETAT DELS EDIFICIS Licitacions en curs
2020-057-O OBRES I SERVEIS A REALITZAR PER VIA D'EXECUCIO SUBSIDIARIA DERIVADES D'EXPEDIENTS D'INFRACCIONS URBANÍSTIQUES I SEGURETAT DELS EDIFICIS (2 LOTS) Licitacions en curs
2020-056-S (2) SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETA ELÈCTRICA DESTINADA A MAJORDOMIA Licitacions en curs
2020-056-S SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETA ELÈCTRICA DESTINADA A MAJORDOMIA Licitacions en curs
2020-055-A SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DELS IMMOBLES, DEPENDÈNCIES, INSTAL·LACIONS I FESTES INSTITUCIONALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
2020-054-S SUBMINISTRAMENT DE LA PIROTÈCNIA I LA ASSISTÈNCIA D'UN TÈCNIC PIROTÈCNIC PER A LA REALITZACIÓ DELS CORREFOCS I ALTRES FESTES ORGANITZADES PER L'A]UNTAMENT DE PALMA. Licitacions en curs
2020-053-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I SOLUCIONS HIDROALCOHÒLIQUES PER ATENDRE LES NECESSITATS DE L'AJUNTAMENT DE COMPLIMENT DELS PROTOCOLS PER A LA PREVENCIÓ DEL COVID-19 (6 LOTS) Licitacions en curs
2020-052-A (2) SERVEI DE DISSENY, DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA, DE GESTIÓ I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A LA REALITZACIÓ DELS ESDEVENIMENTS DE LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS A PALMA Licitacions en curs
2020-052-A SERVEI DE DISSENY, DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA, DE GESTIÓ I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A LA REALITZACIÓ DELS ESDEVENIMENTS DE LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS A PALMA Licitacions en curs
2020-051-A SERVEI DELS ESPECTACLES DE L'ENCESA DE LLUMS DE NADAL 2020 (9 LOTS) Licitacions en curs
2020-050-A MANTENIMENT, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ COMERCIAL DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL UBICAT AL PARC MUNICIPAL DE SA FEIXINA Licitacions en curs
2020-049-A SERVEI DE MANTENIMENT I HOSTATGE DE LA PLATAFORMA WEB DE PALMAEDUCA Licitacions en curs
2020-048-A SERVEIS PER AL MANTENIMENT I DINAMITZACIÓ DE LA WEB TUFASPALMA I XARXES SOCIALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA Licitacions en curs
2020-047-A SERVEI DE PROGRAMACIÓ I REALITZACIÓ D'UN CICLE DE MICROESPECTACLES A ESPAIS NO CONVENCIONALS: "ZONA RESTRINGIDA", EN MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021 Licitacions en curs
2020-046-S SUBMINISTRAMENT D'UNA LECTORA ÓPTICA PER A LA CORRECCIÓ D'EXAMENS I DEL SOFTWARE CORRESPONENT I LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT Licitacions en curs
2020-045-S SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA PLATAFORMA DE RESCAT, SENSE UNITAT DE CONTROL NI SISTEMA ELÈCTRIC (CISTELLA), DE L'AUTOESCALA GIRATÒRIA DEL SERVEI DLK 18 FA PLC III (E-06) DEL SERVEI CONTRA D'INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
2020-044-S CONTRACTACIÓ DE LA IMPRESSIÓ, EL TIRATGE, L'ENQUADERNACIÓ I EL LLIURAMENT DELSPROGRAMES DE MÀ, CARTELLS I FULLETONS DE LES FESTES INSTITUCIONALS I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DELS DISTRICTES ORGANITZADES PEL DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA Licitacions en curs
2020-043-S SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS HIDRÀULICS DE RESCAT, MATERIAL D'ESTABILITZACIÓ I ELEMENTS AUXILIARS PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
2020-042-A SERVEI D'ASSISTENCIA TÈCNICA DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PRIMERA LÍNIA DE LA PLATJA DE PALMA Licitacions en curs