Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2020-041-S SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETA ELÈCTRICA BIPLAÇA DESTINADA AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA Licitacions en curs
2020-040-S SUBMINISTRAMENT DE MUNICIÓ PER A LA DOTACIÓ DEL SERVEI I PRÀCTIQUES DE TIR DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
2020-039-S SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS DE SEGURETAT PER L'ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA-QUARTER SAN FERRAN (2 LOTS) Licitacions en curs
2020-038-S (2) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MINERAL NATURAL O DE DEU EMBOTELLADA PER AL CONSUM HUMA PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
2020-038-S SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MINERAL NATURAL O DE DÉU EMBOTELLADA PER AL CONSUM HUMA PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
2020-037-S SUBMINISTRAMENT PER L'ARRENDAMENT DE VEHICLES DESTINATS A L'AJUNTAMENT DE PALMA (4 LOTS) Licitacions en curs
2020-036-S SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT PER AVALUAR RENOUS I VIBRACIONS Licitacions en curs
2020-035-O DEMOLICIÓ D'EDIFICACIONS AL POBLAT DE SON RIERA Licitacions en curs
2020-034-S SUBMINISTRAMENT D' ARTICLES D'IMPREMTA PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
2020-033-A SERVEIS NECESSARIS PER A DUR A TERME EL PROGRAMA "CINEMA A LA FRESCA" Licitacions en curs
2020-032-A CONTROL POBLACIONAL DE COLOMS MITJANÇANT PINSO ESTERILITZANT AL MUNICIPI DE PALMA Licitacions en curs
2020-031-A SERVEI DE MANTENIMENT DELS RELLOTGES DE CORDA DE L'AJUNTAMENT Licitacions en curs
2020-030-S SUBMINISTRAMENT D'ARMES CURTES DE FOC, FUNDES I PORTACARREGADORS Licitacions en curs
2020-029-S SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE DE RESCAT EN ALTURA DENOMINAT AEA-32 (AUTOESCALA AUTOMÀTICA DE 32 METRES) PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
2020-028-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS A ACTIVITATS I FESTES ORGANITZADES PEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2020-027-A SERVEI WIFI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2020-026-S SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA PLATAFORMA DE RESCAT (CANASTRA) SENSE UNITAT DE CONTROL NI SISTEMA ELÈCTRIC DE L'AUTOESCALA GIRATÒRIA L32 (E-7) DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
2020-025-O EXECUCIÓ DE L'EDIFICACIÓ MODULAR DE SALES D'ASSAIG: 10 MÒDULS PER A SALES D'ASSAIG, 1 PER A BANYS I 1 PER A OFICINES DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS ESPAIS Licitacions en curs
2020-024-A SERVEI DE MANTENIMENT I MILLORA PLATAFORMA WEB PORTAL DE FORMACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ. Licitacions en curs
2020-023-S SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D'UNA BATERIA PER UN VEHICLE RENAULT ZOE Licitacions en curs