Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2020-031-A SERVEI DE MANTENIMENT DELS RELLOTGES DE CORDA DE L'AJUNTAMENT Licitacions en curs
2020-030-S SUBMINISTRAMENT D'ARMES CURTES DE FOC, FUNDES I PORTACARREGADORS Licitacions en curs
2020-029-S SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE DE RESCAT EN ALTURA DENOMINAT AEA-32 (AUTOESCALA AUTOMÀTICA DE 32 METRES) PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
2020-028-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS A ACTIVITATS I FESTES ORGANITZADES PEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2020-027-A SERVEI WIFI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2020-026-S SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA PLATAFORMA DE RESCAT (CANASTRA) SENSE UNITAT DE CONTROL NI SISTEMA ELÈCTRIC DE L'AUTOESCALA GIRATÒRIA L32 (E-7) DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
2020-025-O EXECUCIÓ DE L'EDIFICACIÓ MODULAR DE SALES D'ASSAIG: 10 MÒDULS PER A SALES D'ASSAIG, 1 PER A BANYS I 1 PER A OFICINES DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS ESPAIS Licitacions en curs
2020-024-A SERVEI DE MANTENIMENT I MILLORA PLATAFORMA WEB PORTAL DE FORMACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ. Licitacions en curs
2020-023-S SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D'UNA BATERIA PER UN VEHICLE RENAULT ZOE Licitacions en curs
2020-022-A SERVEIS DE TRANSPORTS DELS INSTRUMENTS DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA Licitacions en curs
2020-021-S (2) SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER EVENTS INSTITUCIONALS I FESTES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA LOT 1: SUBMINISTRAMENT DE TABLEROS, TABLONS, LLISTONS I FUSTES I FERRATGES Licitacions en curs
2020-021-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER EVENTS INSTITUCIONALS I FESTES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (8 LOTS) Licitacions en curs
2020-020-O OBRES REURBANITZACIÓ, ACCESSIBILITAT I ESPAI URBÀ CARRER GENERAL RICARDO ORTEGA. Licitacions en curs
2020-019-A (2) DIRECCIÓ FACULTATIVA PER DIRECCIÓ D'OBRA PER A LA REFORMA DELS LOCALS DEL IMI CARRER JOAN MARAGALL 2 Licitacions en curs
2020-019-A DIRECCIÓ FACULTATIVA PER DIRECCIÓ D'OBRA PER A LA REFORMA DELS LOCALS DEL IMI CARRER JOAN MARAGALL 2 Licitacions en curs
2020-018-A SERVEI DE CONCERTACIÓ I IMPARTICIÓ DE TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ EN L'AMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES. Licitacions en curs
2020-017-S SUBMINISTRAMENT MATERIAL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA A LA PLATJA DE PALMA. Licitacions en curs
2020-016-S SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER LA MODIFICACIÓ DEL QUADRE DE CONTROL DE LA MAQUINARIA ESCÉNICA TEATRE MUNICIPAL XESC FORTEZA Licitacions en curs
2020-015-S (2) SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL TÈCNIC PELS TEATRES MUNICIPALS CATALINA VALLS, XESC FORTEZA I MAR I TERRA. Licitacions en curs
2020-015-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL TÈCNIC PELS TEATRES MUNICIPALS CATALINA VALLS, XESC FORTEZA I MAR I TERRA. Licitacions en curs