Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2019-008-S ARRENDAMENT DE VEHICLES PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES (4 LOTS) Licitacions en curs
2019-007-S SUBMINISTRAMENT DE 250000 PAPERETES EN PAPER BLANC PER A CADA UNA DE LES CANDIDATURES A REGIDORES/REGIDORS PER A LES ELECCIONS DEL PROPER DIA 26 DE MAIG DE 2019 Licitacions en curs
2019-006-A SERVEI ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS A ACTIVITATS PROGRAMES FESTIUS DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: DIUMENGE DE L'ÀNGEL, ESTIU I NADAL, 2019; REIS I SANT SEBASTIÀ 2020 I CARNAVAL 2020 Licitacions en curs
2019-005-A (3) SERVEI DE LLEURE JOVE A LA BARRIADA SON CLADERA Licitacions en curs
2019-005-A (2) SERVEI DE LLEURE JOVE A LA BARRIADA DE SON CLADERA Licitacions en curs
2019-005-A SERVEI DE LLEURE JOVE A LA BARRIADA DE SON CLADERA Licitacions en curs
2019-004-C CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER INSTAL·LAR I EXPLOTAR LES MAQUINES EXPENEDORES AUTOMÀTIQUES DE PRODUCTES SÒLIDS ALIMENTARIS, BEGUDES FREDES I BEGUDES CALENTES PROVINENTS DE COMERÇ JUST, A DEPENDENCIES I INSTAL·LACIONS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA PER AL PERSONAL Licitacions en curs
2019-003-C CONTRACTE D'AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CIUTAT JARDÍ Licitacions en curs
2019-002-S SUBMINISTRAMENT DE PAPER ECOLÒGIC TCF I MATERIAL D'OFICINA Licitacions en curs
2019-001-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA TERRITORIAL A TRES ZONES DE PALMA Licitacions en curs
2018-054-S (3) SUBMINISTRAMENT PER A L'HOMOLOGACIÓ DEL VESTUARI DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT- LOT 3 Licitacions en curs
2018-054-S (2) SUBMINISTRAMENT PER A L'HOMOLOGACIÓ DEL VESTUARI DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT (LOTS 1,2,3,4,5,6,6,7,8,9,11,12,13,14,15 i 16) Licitacions en curs
2018-054-S SUBMINISTRAMENT PER A L'HOMOLOGACIÓ DEL VESTUARI DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT (16 LOTS) Licitacions en curs
2018-053-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ DELS ESPAIS JOVES (SDEJ) Licitacions en curs
2018-052-O OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CONDICIONAMENT DE LA SEGONA LÍNIA DE LA PLATJA DE PALMA: TRAM COMPRES ENTRE EL CARRER NEOPATRIA I EL CARRER MISSIÓ DE SAN DIEGO Licitacions en curs
2018-050-O OBRES DE CONTINUACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DEL BOSC DE BELLVER, A LA SEVA FASE III Licitacions en curs
2018-049-S SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓ (GASOLI C) A DIFERENTS ESCOLES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2018-048-S CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS I SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL Licitacions en curs
2018-047-S SUBMINISTRAMENT DE 6 VEHICLES PATRULLA TIPUS FURGÓ AMB DESTINACIÓ A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
2018-046-S (2) SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI (REACTIUS, MEDIS DE CULTIU, MATERIAL FUNGIBLE), PER AL LABORATORI MUNICIPAL (LOTS 1 I 3) Licitacions en curs