Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2022-067-S SUBMINISTRAMENT DE D'UN VEHICLE TOT TERRENY 4X4 TIPUS PICK UP PER PROTECCIÓ CIVIL Licitacions en curs
2022-066-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES, DIRECCIÓ DE EXECUCIÓ I COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL EDIFICI TORRES DEL TEMPLE-ALMUDAINA DE GUMARA" (LOT 2 DEL CONTRACTE MIXT) Licitacions en curs
2022-065-S SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE MULTIUSOS TOT-TERRENY PER AL PARC NACIONAL MARÍTIM-TERRESTRE DE L'ARXIPÈLAG DE CABRERA Licitacions en curs
2022-064-A SERVEI DE VISITES GUIADES A L'EDIFICI DE CORT Licitacions en curs
2022-063-A SERVEIS PER DUR A TERME LA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MPALS DE LES SALES D'ASSAIG MUSICAL AL C/ ZULOAGA Nº 1 PALMA, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS, ELS MITJANS TÈCNICS I EL DESENVOLUPAMENT D'UN PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL Licitacions en curs
2022-062-A SERVEI D'ÚS I MANTENIMENT D'UN PROGRAMA INFORMÀTIC EN MODE "SAAS" (SOFTWARE AS A SERVICE) PER A LA GESTIÓ DELS CASALS DE BARRI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA DURANT EL CURS 2022-23 Licitacions en curs
2022-061-O OBRES DEL PROJECTE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA SANT COSME I DOS TRAMS DEL CARRER OCELLS Licitacions en curs
2022-060-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ INTEGRAL DE LA PLAÇA D'ESPANYA Licitacions en curs
2022-059-C CONCESSIÓ DEL SERVEI SMARTWIFI PALMA, DE COMUNICACIONS SENSE FILS PER AL CONJUNT DE ZONES DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA DE PALMA, AMB CONSOLIDACIÓ, UNIFICACIÓ I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES NECESSÀRIES Licitacions en curs
2022-058-A CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I DELS SERVEIS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, DECORACIÓ LLUMINOSA I MANTENIMENT DELS STANDS/CASETES PER A LA FIRA DE NADAL I REIS Licitacions en curs
2022-057-S SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA, PER AL LABORATORI MUNICIPAL, D'UN SISTEMA DE CROMATOGRAFIA IÒNICA DE DOBLE CANAL PER A DETERMINACIÓ SIMULTÀNIA D'ANIONS, OXIHALURS I CATIONS EN TOTA MENA D'AIGÜES Licitacions en curs
2022-056-A SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LA FLOTA DE MOTOCICLETES DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
2022-055-A SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DELS EQUIPS DE REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (ERC) DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
2022-054-A SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIAL AL BARRI DE SON RIERA Licitacions en curs
2022-053-S ADQUISICIÓ DE 2 VEHICLES DE TRANSPORT DE PERSONAL DEL SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL DE PALMA Licitacions en curs
2022-052-A MANTENIMENT DEL RELLOTGE DE LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT ("EN FIGUERA"). Licitacions en curs
2022-051-A SERVEI PREVENCIÓ I CONTROL INTEGRAL DE LA LEGIONEL·LOSI EN ELS COL·LEGIS PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA O ESPECIAL AMB MANTENIMENT SOTA, I EN LES ESCOLES D'EDUCACIÓ INFANTIL SOTA LA RESPONSABILITAT DEL PMEI Licitacions en curs
2022-050-S SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS, VACUNES I MATERIAL MÈDIC REBUTJABLE PEL TRACTAMENT DELS ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE PROTECCIÓ ANIMAL ( 3 LOTS) Licitacions en curs
2022-049-S SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE MAMPARES DE VIDRE PER CREAR TRES DESPATXOS MITJANÇANT MAMPARES DIVISÒRIES PER A JEFATURES DEL SERVEI DE BOMBERS DE PALMA Licitacions en curs
2022-048-A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ (DO+DEO+SS) DE LES OFICINES ADMINISTRATIVES VINCULADES AL DISTRICTE D'INNOVACIÓ AL SECTOR DE LLEVANT Licitacions en curs