Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2018-054-S (3) - SUBMINISTRAMENT PER A L'HOMOLOGACIÓ DEL VESTUARI DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT- LOT 3 Licitacions en curs
Contractació 2020-014-S (2) - SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ EQUIPAMENT I MOBILIARI ÀREA BENESTAR SOCIAL. LOT 1 Licitacions en curs
Contractació 2020-019-A (2) - DIRECCIÓ FACULTATIVA PER DIRECCIÓ D'OBRA PER A LA REFORMA DELS LOCALS DEL IMI CARRER JOAN MARAGALL 2 Licitacions en curs
Contractació 2020-006-O (2) - OBRES DE REFORMA D'EDIFICI AÏLLAT DESTINAT A CENTRE SOCIO- CULTURAL SON AMETLER Licitacions en curs
Contractació 2020-030-S - SUBMINISTRAMENT D'ARMES CURTES DE FOC, FUNDES I PORTACARREGADORS Licitacions en curs
Contractació 2020-027-A - SERVEI WIFI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2020-029-S - SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE DE RESCAT EN ALTURA DENOMINAT AEA-32 (AUTOESCALA AUTOMÀTICA DE 32 METRES) PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
Contractació 2020-028-A - SERVEI D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS A ACTIVITATS I FESTES ORGANITZADES PEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2020-014-S - SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ EQUIPAMENT I MOBILIARI ÀREA BENESTAR SOCIAL (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-026-S - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA PLATAFORMA DE RESCAT (CANASTRA) SENSE UNITAT DE CONTROL NI SISTEMA ELÈCTRIC DE L'AUTOESCALA GIRATÒRIA L32 (E-7) DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
Contractació 2020-021-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER EVENTS INSTITUCIONALS I FESTES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (8 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2020-019-A - DIRECCIÓ FACULTATIVA PER DIRECCIÓ D'OBRA PER A LA REFORMA DELS LOCALS DEL IMI CARRER JOAN MARAGALL 2 Licitacions en curs
Contractació 2020-025-O - EXECUCIÓ DE L'EDIFICACIÓ MODULAR DE SALES D'ASSAIG: 10 MÒDULS PER A SALES D'ASSAIG, 1 PER A BANYS I 1 PER A OFICINES DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS ESPAIS Licitacions en curs
Contractació 2020-020-O - OBRES REURBANITZACIÓ, ACCESSIBILITAT I ESPAI URBÀ CARRER GENERAL RICARDO ORTEGA. Licitacions en curs
Contractació 2020-023-S - SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D'UNA BATERIA PER UN VEHICLE RENAULT ZOE Licitacions en curs
Contractació 2020-022-A - SERVEIS DE TRANSPORTS DELS INSTRUMENTS DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA Licitacions en curs
Contractació 2020-024-A - SERVEI DE MANTENIMENT I MILLORA PLATAFORMA WEB PORTAL DE FORMACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ. Licitacions en curs
Contractació 2019-032-A - SERVEI DE MONITORATGE DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA PALMA EDUCA (LOTS 4 I 8) Licitacions en curs
Contractació 2020-018-A - SERVEI DE CONCERTACIÓ I IMPARTICIÓ DE TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ EN L'AMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES. Licitacions en curs
Contractació 2020-017-S - SUBMINISTRAMENT MATERIAL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA A LA PLATJA DE PALMA. Licitacions en curs