Cercador Empreses públiques i organismos autònoms

Cercador Empreses públiques i organismos autònoms

Cercador Contractes Empreses

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
EFM - Empresa Funerària Municipal SA PO 2022 00024 - CONTRACTE MIXT D'OBRES I SERVEIS DE REFORMA, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS I CEMENTERIS DE L'EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL S.A. (PO 2022 00024) Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POSA 2022 00039-2 - Servei de valoració actuarial dels compromisos assumits per l'EFMSA amb el seu personal de conformitat amb l'article 25 del seu conveni col·lectiu (POSA 2022 00039-2) Licitacions en curs
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POS 2022 00034 - Servei de redacció del projecte bàsic i d'execució, del projecte de reforma i ampliació del tanatori de son valentí (POS 2022 00034) Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POS 2022 00015-3 - OBRES D'INSTAL·LACIÓ DE PASSAREL·LA CONNECTORA DEL SECTOR 6 I SECTOR 2 DEL CEMENTERI DE PALMA (POS 2022 00015-3) Adjudicacions i formalitzacions
Cultura 4.22 - Presentació ofertes contractació assessorament Dansa Contemporània 2023 Anunci
Cultura Contracte menor per a la programació d'activitats "Una aventura a la biblioteca" per a escolars, a les biblioteques municipals (programa Palma Educa) Anunci
Cultura Petició d'ofertes servei de comunicació de gestió de les xarxes Cultura 2023 Anunci
Cultura Contracte menor per a la programació d'activitats de temàtica mediambiental a la Biblioteca pública del Molinar Anunci
Cultura Contracte menor per a la realització de contacontes i activitats a les biblioteques municipals. Anunci
Cultura Contracte menor per a la dinamització de clubs de lectura a les biblioteques municipals Anunci
Cultura Contracte menor per a la realització de tallers per a infants a les biblioteques municipals. Anunci
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POSA 2022 00033 - Servei de revisió i certificació anual del equips de protecció individual contra caigudes i línies de vida verticals dels edificis del Cementeri Municipal de Palma de l'EFMSA (POSA 2022 00033) Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POSA 2022 00039 - Servei de valoració actuarial dels compromisos assumits per l'EFMSA amb el seu personal de conformitat amb l'article 25 del seu conveni col·lectiu (POSA 2022 00039) Licitacions en curs
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 48/2022 - Renovació del fals sostre dels vestuaris a la instal·lació poliesportiva de Rudy Fernández (CM 48/2022). Adjudicacions i formalitzacions
Participació Ciutadana Contractació d'un servei de les actuacions dels Gegants i Capgrossos de la Sala amb motiu de diferents festes i actes de caire institucional i cultural durant l'any 2023 Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 50/2022 - Servei del cobrament bancari dels preus públics de l'IME (CM 50/2022). Adjudicacions i formalitzacions
Cultura 11.12 - Presentació ofertes contractació llicències exhibició programa "Cinema al Municipal 2023" Anunci
Cultura 12.4 - Presentació ofertes contractació actuacions de "Bandes de Música 2023" Anunci
Cultura Contracte menor de fotografies vàries exposicions al Casal Solleric al 2023 Anunci
Cultura Contracte menor de la pintura de paret per l'exposició de Dolors Sampol Anunci