Cercador Empreses públiques i organismos autònoms

Cercador Empreses públiques i organismos autònoms

Cercador Contractes Empreses

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 11/2023 - Adaptació de l'enllumenat del poliesportiu municipal Son Oliva a projectors de tecnologia led (CM 11/2023). Adjudicacions i formalitzacions
Cultura 6.7 - Presentació ofertes adquisició vestuari Banda Municipal de Música 2023 Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 12/2023 - Servei per a la redacció de dos projectes de rehabilitació als poliesportius municipals Toni Pizà i Josep Amengual (CM 12/2023). Adjudicacions i formalitzacions
Medi Ambient i Benestar Animal Subministrament de 5.000 kg d'aliment sec per cans adults allotjats al Centre Sanitari Municipal de Proteccio Animal, Son Reus Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Petició d'ofertes per a la contractació d'una assegurança d'objectes d'art Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Sol·licitud de pressupost per a la impressió de 750 exemplars del llibre catàleg de Dolores Sampol Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 13/2023 - Substitució i instal·lació del policarbonat de la coberta dels vestidors de piscina del poliesportiu municipal Germans Escalas (CM 13/2023). Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 14/2023 - Subministrament i reposició de material esportiu pel Poliesportiu Germans Escalas (CM 14/2023). Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat Contracte menor pel servei de sonorització i il·luminació per les activitats entorn al de les visibilitats lèsbiques, el dia internacional de la salut de les dones i el dia internacional del poble gi Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POS 2023 00007 - Servei d'auditoria de comptes anuals, auditoria de compliment i auditoria operativa de l'EFMSA (POS 2023 00007) Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POS 2022 00042 - Servei d'assessorament, representació i defensa jurídica en matèria de la contractació del sector públic a l'EFMSA (POS 2022 00042) Adjudicacions i formalitzacions
Cultura CB15 - Contractació de servei de muntatges expositius dins el 1r semestre 2023 a Can Balaguer Anunci
Infraestructures i Accessibilitat 2023-002 LOGÍSTICA SUBMINISTRAMENT DE CADIRES rev Adjudicacions i formalitzacions
Urbanisme HI 2021 0012 - Urbanisme - ALIENACIÓ PER SUBHASTA PÚBLICA DE 16 SOLARS I 1 PARCEL·LA RÚSTICA PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL (17 LOTS). Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Presentació ofertes adquisició canyes instruments de vent i fusta per clarinets i saxofons de la Banda Municipal de Música Anunci
Igualtat Contracte menor Impressió de dues banderes feministes i dues banderes LGTBI (març 2023) Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat Contracte menor servei de càtering per a les jornades professionals Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat Contracte menor pel serveis audiovisuals jornades professionals sobre prevenció de les violències sexuals en contextos d'oci No i punt! Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Sol·licitud pressupost transport d'obres Dolores Sampol, Santa Maria del Camí Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Presentació ofertes contractació artística programa 100% Estiu a Bellver 2023 Adjudicacions i formalitzacions