Cercador Empreses públiques i organismos autònoms

Cercador Empreses públiques i organismos autònoms

Cercador Contractes Empreses

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Educació 23001 - Sol·licitud d'ofertes espais interculturals Anunci
Educació 23002 - Sol·licitud d'ofertes jocs populars Anunci
Educació 23003 - Sol·licitud d'ofertes jocs de taula Anunci
Educació 23004 - Sol·licitud d'ofertes Espais Oberts Coeducatius Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 51/2022 - Cobrament bancari preus públics IME (CM 51/2022). Adjudicacions i formalitzacions
Participació Ciutadana Presentació d'ofertes destinades a la contractació d'un servei d'organització i realització dels jocs de tipus lúdic i socioeducatius Sa Rueta 2023 Anunci
Participació Ciutadana Presentació d'ofertes destinades a la contractació d'un servei d'organització i realització de tallers amb motiu de la programació infantil de Carnaval: Sa Rueta 2023 Anunci
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POS 2022 00015-3 - OBRES D'INSTAL·LACIÓ DE PASSAREL·LA CONNECTORA DEL SECTOR 6 I SECTOR 2 DEL CEMENTERI DE PALMA (POS 2022 00015-3) Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POS 2022 00034 - Servei de redacció del projecte bàsic i d'execució, del projecte de reforma i ampliació del tanatori de son valentí (POS 2022 00034) Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA PO 2022 00024 - CONTRACTE MIXT D'OBRES I SERVEIS DE REFORMA, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS I CEMENTERIS DE L'EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL S.A. (PO 2022 00024) Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POSA 2022 00039-2 - Servei de valoració actuarial dels compromisos assumits per l'EFMSA amb el seu personal de conformitat amb l'article 25 del seu conveni col·lectiu (POSA 2022 00039-2) Licitacions en curs
Cultura 4.22 - Presentació ofertes contractació assessorament Dansa Contemporània 2023 Anunci
Cultura Contracte menor per a la realització de contacontes i activitats a les biblioteques municipals. Anunci
Cultura Contracte menor per a la dinamització de clubs de lectura a les biblioteques municipals Anunci
Cultura Contracte menor per a la programació d'activitats de temàtica mediambiental a la Biblioteca pública del Molinar Anunci
Cultura Contracte menor per a la programació d'activitats "Una aventura a la biblioteca" per a escolars, a les biblioteques municipals (programa Palma Educa) Anunci
Cultura Petició d'ofertes servei de comunicació de gestió de les xarxes Cultura 2023 Anunci
Cultura Contracte menor per a la realització de tallers per a infants a les biblioteques municipals. Anunci
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POSA 2022 00033 - Servei de revisió i certificació anual del equips de protecció individual contra caigudes i línies de vida verticals dels edificis del Cementeri Municipal de Palma de l'EFMSA (POSA 2022 00033) Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POSA 2022 00039 - Servei de valoració actuarial dels compromisos assumits per l'EFMSA amb el seu personal de conformitat amb l'article 25 del seu conveni col·lectiu (POSA 2022 00039) Licitacions en curs