Cercador Empreses públiques i organismos autònoms

Cercador Empreses públiques i organismos autònoms

Cercador Contractes Empreses

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Turisme TUR 2/2022 - Contracte menor del servei del disseny, generació de continguts, organització i impartició de mòduls formatius - DESERT- Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POH 2022 00019 - Servei de metal·listeria i fusteria metàlica dels edificis i cementeris de l'EFMSA (POH 2022 00019) Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POH 2022 00021 - Servei de manteniment, reparacions mecàniques i reparacions de xapa i pintura de la flota de vehicles de l'EFMSA (POH 2022 00021) Adjudicacions i formalitzacions
Educació 22062 - Contracte menor de Tallers de dinamització als patis escolars Tallers "Ritme Obert a les escoles" Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Contractació de la restauració de la Creu de terme de Sant Jordi - DESERT - Adjudicacions i formalitzacions
Policia Local 0150-E22 - Sol·licitud d'ofertes pel subministrament i instal·lació de cortines per a les comissaries de Sant Ferran, Oest i Litoral, conformement a les especificacions contingudes als PPT. - DESERT - Adjudicacions i formalitzacions
Policia Local 0312-E22 - Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de 3 armes llargues semiautomàtiques del calibre 9x19 mm per a la policia local de Palma, conformement a les especificacions contingudes als PPT Adjudicacions i formalitzacions
Palau de Congressos de Palma PCP-POSA 2.2022 - Contracte mixte de serveis i subministrament Anunci
EFM - Empresa Funerària Municipal SA PO 2022 00022 - Contratactació de la concessió del servei de lápides i ornaments per als centres que gestiona l'EFMSA (PO 2022 00022) Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Exp. CB23. Contractació servei de suport per als programes públics Casal Balaguer Anunci
Policia Local 0308-E22 - Exp. 0308-E22 - Sol·licitud d'ofertes per l'adequació i ampliació del sistema de vídeo vigilància perimetral del quarter de Sant Ferran, conformement a les especificacions contingudes als PPT. Adjudicacions i formalitzacions
Educació 22061 - Tallers d'eines digitals per a AFA'S i entitats no lucratives de Palma - DESERT - Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Petició d'ofertes per a la il·luminació de la Sala Medieval de Can Balaguer Adjudicacions i formalitzacions
Palau de Congressos de Palma PCP-POSA 1.2022 - Assegurança responsabilitat civil del Consell d'Administració de Palau de Congressos i personal al servei de la societat Anunci
Cultura Petició d'ofertes per a la contractació de la museïtzació de la Sala Medieval i la nova senyalització de Can Balaguer Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POS 2022 00020 - Subministrament i lliurament d'un vehicle porta féretres per als serveis d'exhumacions i d'inhumacions del Cementeri Municipal de Palma (POS 2022 00020) Adjudicacions i formalitzacions
Benestar Social Petició d'ofertes relatives a la contractació menor per a la realització d'un estudi del cost de vida a Palma Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 23/2022 - Reparació dels desnivells a la zona annexa al camp de futbol 7 municipal de Miquel Nadal.(CM 23/2022). Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 18/2022 - Coordinació de seguretat i salut de l'execució del contracte de subministrament i instal·lació de l'equipament esportiu i gespa. (CM 18/2022). Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 19/2022 - Substitució del paviment del gimnàs d'activitats dirigides de les Piscines de Son Hugo. (CM 19/2022). Adjudicacions i formalitzacions