Cercador Empreses públiques i organismos autònoms

Cercador Empreses públiques i organismos autònoms

Cercador Contractes Empreses

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
EFM - Empresa Funerària Municipal SA CM 2021 00011 - Subministrament i entrega de dos ciclomotors per a l'EFM (CM 2022 00011) En fase de valoració
Policia Local 0284-E22 - Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de munició, conformement a les especificacions contingudes als PPT. Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 20/2022 - Adequació del terreny, subministrament i instal·lació de un equipament de cal·listènia a Los Almendros i ampliació de l'actual de Son Moix.(CM 20/2022). Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 21/2022 - Substitució del sistema de reg al camp petit del poliesportiu Marga Crespí de Son Ferriol. (CM 21/2022). Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POSA 2022 00008 - Obres de reparació de l'edifici finisterre del Cementeri Municipal de Palma (POSA 2022 00008) Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POSA 2022 00017 - Subministrament de models d'urnes (model urna vidrio, arena blanca i natura) i reliquiari natura per l'Empresa Funeraria Municipal, S.A. (POSA 2022 00017) Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POSA 2022 00013 - Subministrament de llibres de condols, porta documents i boligrafs de l'Empresa Funeraria Municipal, S.A. (POSA 2022 00013) Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Edició Còmic PREMI CIUTAT DE PALMA 2020 Licitacions en curs
Cultura Contractació servei de manteniment preventiu durant la parada tècnica dels teatres municipals Catalina Valls, Xesc Forteza i Mar i Terra de l'Ajuntament de Palma Estiu 2022 Adjudicacions i formalitzacions
Castell de Bellver 16.3 - Publicació ofertes presentades Estiu al Castell de Bellver 2022 Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POH 2022 00011 - Serveis de profesional escultor de pedra arenisca per a tasques d'ornamentació i condicionament d'unitats d'enterrament de l'EFMSA (POH 2022 00011) Adjudicacions i formalitzacions
Cultura CAC Arts Visuals 2022 Activació Espai Licitacions en curs
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POS 2022 00014 - Contracte mixt de subministrament, instal·lació, legalització i posada en funcionament de dues instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum als tanatoris de Son Valentí i Bon Sosec, inclosa la direcci Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POS 2022 00016 - Servei de direcció d'obra, direcció d'execució d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra de la passarel·la connectora del sector 6 i sector 2 del Cementeri Municipal de Palma (POS 2022 00016) Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POS 2022 00009 - Servei per l'elaboració, implantació i seguiment del pla d'igualtat entre dones i homes de l'EFMSA (POS 2022 00009) Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POS 2022 00015 - Obra del projecte d'instal·lació de la passarel·la connectora del sector 6 i sector 2 del Cementeri Municipal de Palma (POS 2022 00015) Adjudicacions i formalitzacions
Participació Ciutadana Convocatoria "ADN SANT SEBASTIÀ 2023". Adjudicacions i formalitzacions
Policia Local 0248-E22 - Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de 10 desfibril·ladors semiautomàtics (DESA) conformement a les especificacions contingudes als PPT. Adjudicacions i formalitzacions
Medi Ambient i Benestar Animal Instal·lació plaques fotovoltaiques autoconsum CSM de Son Reus Adjudicacions i formalitzacions
Cultura 21.1 - Convocatòra ofertes contractació artística Música Antiga 2022 Adjudicacions i formalitzacions