Cercador Empreses públiques i organismos autònoms

Cercador Empreses públiques i organismos autònoms

Cercador Contractes Empreses

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Educació 22050 - Contracte menor per a la realització d'activitats educatives a diferents centres educatius Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Sol·licitud d'ofertes per al muntatge i desmuntatge audiovisual de l'exposició de Javier Peñafiel Adjudicacions i formalitzacions
Participació Ciutadana Contractació d'un servei de disseny, assessorament i suport Revetla, d'altres concerts i del cicle de microespectacles anomenat «Zona Restringida», amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2023 Anunci
Joventut Contractació menor per al subministrament d'un escenari modular desmuntable Adjudicacions i formalitzacions
Infraestructures i Accessibilitat INFRAESTRUCTURES 2022-001 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE UN ANEMÒMETRE Adjudicacions i formalitzacions
Medi Ambient i Benestar Animal Subministrament i Instal·lació punts d'electricitat per a la recàrrega de vehicles elèctrics d'acord amb les instruccions de la *ITC corresponents del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Normati Anunci
Igualtat Contractació menor de punts d'informació campanya NO i PUNT! Juny-Desembre 2022 Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POS 2022 00006 - Servei de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de reordenació del sector 2 fase II del Cementeri Municipal de Palma (POS 2022 00006) Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA POS 2022 00005 - Servei d'assistència d'arquitectura i d'enginyeria de l'EFMSA (POS 2022 00005) Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat Contractació del servei de sonorització i il·luminació d'un concert del dia de l'Orgull 2022 Anunci
Igualtat Contractació del servei de sonorització i il·luminació de dos concerts de Palma Pride Week Anunci
Policia Local 0178-E22 - Subministrament d'armes curtes Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 16/2022 - Subministrament d'obsequis per diferents programes de l'IME temporada 2021/2022 (CM 16/2022). Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 13/2022 - Execució d'una rasa per a la tala de les arrels al camp de futbol de Sant Jordi. (CM 13/2022). Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat Impressió del material de difusió de la campanya No i Punt! Palma Lliure d'agressions sexistes Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 15/2022 - Contracte menor per a desenvolupar el Programa de Nordic Walking al municipi de Palma de maig a desembre de 2022. (CM 15/2022). Adjudicacions i formalitzacions
Patronat Habitatge - RIBA CMOB 01-2022 - Projecte de canvi de cobertes en edifici plurifamiliar aïllat ubicat al carrer Editor Prats 1r Anunci
Policia Local 0141-E22 - Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de cinc fonts d'osmosi per a la Policia Local, conformement a les especificacions contingudes als PPT Adjudicacions i formalitzacions
Medi Ambient i Benestar Animal 107/2022 - SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS (2.000 kg - pinso) PER MOIXOS ADULTS, ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE PROTECCIO ANIMAL Adjudicacions i formalitzacions
Benestar Social Contracte d'arrendament d'un bé immoble amb destinació a centre municipal de serveis socials comunitaris bàsics i centre comunitari a la barriada de Cala Major Anunci