Contractes Menors

Contractes Menors

Cercador Contractes Menors

No s'han trobat resultats
Àrea Objecte Estat
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 23/2022 - Reparació dels desnivells a la zona annexa al camp de futbol 7 municipal de Miquel Nadal.(CM 23/2022). Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 18/2022 - Coordinació de seguretat i salut de l'execució del contracte de subministrament i instal·lació de l'equipament esportiu i gespa. (CM 18/2022). Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 19/2022 - Substitució del paviment del gimnàs d'activitats dirigides de les Piscines de Son Hugo. (CM 19/2022). Adjudicacions i formalitzacions
Policia Local 0282-E22 - Sol·licitud d'ofertes pel subministrament d'arrendament de dos vehicles Adjudicacions i formalitzacions
Infraestructures i Accessibilitat LOGÍSTICA 2022-003 CONTRACTE D'OBRA PER A LA REMODELACIÓ URGENT DE LA COBERTA DE LA GLORIETA PAU CASALS En fase de valoració
Patronat Habitatge - RIBA SERV 2-2022 - Contracte Menor de serveis de prevenció de riscs laborals Adjudicacions i formalitzacions
Infraestructures i Accessibilitat EIP 2022-002 Contracte menor per a la CONFECCIÓ I MUNTATGE D'UNA PROTECCIÓ PER A L'OLIVERA DE LA PLAÇA DE CORT En fase de valoració
Educació 22057 - Contracte menor de Coordinació, gestió i dinamització activitats patis Programa Escoles obertes Adjudicacions i formalitzacions
Medi Ambient i Benestar Animal Obres de recollida i aprofitament de les aigües pluvials a, NAU 3 del Centre Sanitari de Protecció Animal Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat CME-2022-50 - Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament d'equips informàtics Anunci
Infraestructures i Accessibilitat EIP 2022-001 Contracte menor per a la COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE 4 OBRES MUNICIPALS En fase de valoració
Educació 22056 - Contractació de Tallers de Parelles Lingüístiques en Català Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 22/2022 - Canvi d'ubicació del comptador elèctric i modificació del tram de la derivació individual del camp de futbol municipal de Sant Jordi. (CM 22/2022). Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 24/2022 - Servei organització i realització d'un torneig de futbol 7 d'estiu al poliesportiu municipal Germans Escalas. (CM 24/2022). Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 17/2022 - Execució de dues rases per a la tala de les arrels al camp de futbol de Son Cladera (CM 17/2022). Adjudicacions i formalitzacions
Cultura 19.4 - "PALMAFOLK": CONVOCATÒRIA DE PRESENTACIÓ D'OFERTES DE CONCERTS DE MÚSICA POPULAR, TRADICIONAL, FOLK I MÚSIQUES DEL MÓN, I ALTRES ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL PER A LA T Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA CM 2021 00011 - Subministrament i entrega de dos ciclomotors per a l'EFM (CM 2022 00011) En fase de valoració
Policia Local 0284-E22 - Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de munició, conformement a les especificacions contingudes als PPT. Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 20/2022 - Adequació del terreny, subministrament i instal·lació de un equipament de cal·listènia a Los Almendros i ampliació de l'actual de Son Moix.(CM 20/2022). Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 21/2022 - Substitució del sistema de reg al camp petit del poliesportiu Marga Crespí de Son Ferriol. (CM 21/2022). Adjudicacions i formalitzacions