Contractes Menors

Contractes Menors

Cercador Contractes Menors

No s'han trobat resultats
Àrea Objecte Estat
Joventut Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament d'un equip de so Adjudicacions i formalitzacions
Policia Local 220-E23 - Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de munició de 9mm per a la Policia Local de Palma, conformement a les especificacions contingudes als PPT. Adjudicacions i formalitzacions
Sanitat i Consum 10 lab 2023 – Mobiliari - Contracte menor per al subministrament i muntatge de mobiliari tècnics per al Laboratori Municipal Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Restauració i neteja de l'escultura La casa del gato de Horacio Sapere ubicada a la plaça de s'Escorxador Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Presentació ofertes per a la restauració i neteja de l'escultura "Arbre" de Bernardí Roig Adjudicacions i formalitzacions
Medi Ambient i Benestar Animal Convocatoria del contracte menor de serveis veterinaris externs i especialitzats al Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal Adjudicacions i formalitzacions
Sanitat i Consum 9 LAB/ 2023 - Contracte menor per al servei de trasllat i custodia de l'equipament i instruments tècnics del laboratori municipal Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 29/2023 - Servei de programa pilot d'exercici físic b@les-Palma, IME SALUT. (CM 29/2023) Adjudicacions i formalitzacions
Cultura 19.1 - Bases convocatòria presentació ofertes pel concurs Pop Rock 2023 Anunci
Cultura 2.9 - Bases convocatòria presentació ofertes per la projecció del Cinema a la Fresca 2023 Anunci
Escola Municipal de Formació Petició d’ofertes per al subministrament i instal·lació de 8 projectors d'imatges per a l'Escola Municipal de Formació - DESERTA Adjudicacions i formalitzacions
Sanitat i Consum CM 009/2023 - Contracte menor per a subministrament de materials de promoció de la salut Adjudicacions i formalitzacions
Participació Ciutadana Presentació d'ofertes destinades a la contractació d’un programa de gestió d’inscripcions i cessió d’espais dels casals de barri Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 28/2023 - Tasques de pintura al poliesportiu municipal Borja Moll (CM 28/2023) Adjudicacions i formalitzacions
Bombers de Palma C3-2023 - Subministrament de material per a l'extinció d'incendis Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat Contractació servei ambulància suport vital bàsic al Parc de les Estacions dia de l’Orgull 2023 - DESERT Adjudicacions i formalitzacions
Policia Local 171-E23 - Sol·licitud d'ofertes pel subministrament d’aerosols defensius per a la Policia Local de Palma Adjudicacions i formalitzacions
Cultura 5.19 - Petició ofertes servei de comunicació gestió de xarxes i pàgina web Departament Cultura 2023 Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 27/2023 - Direcció d'Execució de les Obres de reforma i ampliació de camp de futbol 11 per a les pistes poliesportives exteriors de Verge de Lluc (CM 27/2023) Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat Contractació menor servei d'una ambulància suport vital bàsic Orgull 2023 - DESERT Adjudicacions i formalitzacions