Contractes Menors

Contractes Menors

Cercador Contractes Menors

No s'han trobat resultats
Àrea Objecte Estat
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 11/2024 - Subministrament d’una bomba ARAL C1500 FE 15CV 400/690 (CM 11/2024) Licitacions en curs
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 10/2024 - Subministrament de material esportiu fungible per diversos serveis del Palau Municipal d’Esports Son Moix i del Poliesportiu Rudy Fernández (CM 10/2024) Licitacions en curs
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 06/2024 - Servei d’operador per el maneig i control del sistema de videomarcador instal•lat al pavelló del Palau Municipal d’Esports de Son Moix (CM 06/2024) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 09/2024 - Adaptació de l’enllumenat del poliesportiu municipal Viver-Hispània a projectors de tecnologia led (CM 09/2024) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 04/2024 - Renovació de l’ascensor del poliesportiu municipal Germans Escalas. (CM 04/2024) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 03/2024 - Construcció caseta per nou comptador d’aigua del Poliesportiu Germans Escalas. (CM 03/2024) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 02/2024 - Substitució de càrrega filtrant, vàlvules i conjunt de col•lectors de 2 filtres d’arena del sistema de filtració de la piscina gran del Poliesportiu Germans Escalas. (CM 02/2024) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 05/2024 - Manteniment preventiu de les instal·lacions tèrmiques del poliesportiu municipal Germans Escalas. (CM 05/2024) Licitacions en curs
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 01/2024 - Substitució de les vàlvules mescladores d’aigua, de la xarxa d’aigua sanitària i escalfament de piscines del poliesportiu municipal Germans Escalas (CM 01/2024) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 59/2023 - Contracte del servei del cobrament bancari dels preus públics de l’IME (CM 59/2023) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 58/2023 - Subministrament i instal•lació xarxa de protecció de possibles caigudes de la cornisa del poliesportiu Germans Escalas (CM 58/2023) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 57/2023 - Subministrament, transport i instal·lació d’una grada desmontable al camp de futbol 11 del Poliesportiu municipal Germans Escalas amb una capacitat mínima per a 56 persones (CM 57/2023) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 56/2023 - Redacció de dos projectes de rehabilitació als poliesportius municipals Toni Pizà i Josep Amengual (CM 56/2023) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 52/2023 - Subministrament i servei d’instal•lació de màquina de producció de gel i armari conservador per a ús esportiu a la pista interior del Palau Municipal d’Esports Son Moix (CM 52/2023) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 55/2023 - Obra de reparació de les filtracions en una zona de la coberta de les Piscines Municipals de Son Hugo (CM 55/2023) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 53/2023 - Reparació i substitució de trams en mal estat de la canalització d’aigua potable existent que alimenta la zona de vestidors del camp de rugbi (CM 53/2023) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 54/2023 - Subministrament de dues porteries de hoquei herba amb les xarxes per al camp del CEIP Rafal Vell (CM 54/2023) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 51/2023 - Neteja i aplicació d’un producte anti relliscant en el paviment de la zona de platja de les piscines i vestidors del poliesportiu Germans Escalas (CM 51/2023) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 50/2023 - Construcció caseta per nou comptador d’aigua del Poliesportiu Germans Escalas (CM 50/2023) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 49/2023 - Reparació i substitució de trams en mal estat de la canalització d’aigua potable existent que alimenta la zona de vestidors del camp de rugbi (CM 49/2023) Adjudicacions i formalitzacions