EFMSA

EFMSA

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
POSA 2024 00014 Servei de manteniment anual de les instal·lacions dels sistemes de climatització (fred i calor) i fontaneria dels centres de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. Adjudicacions i formalitzacions
POSA 2024 00015 Servei de manteniment anual de les instal·lacions elèctriques, centres de transformació, instal·lació de xarxa de dades i videovigilància i portes i barreres automàtiques dels centres de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. Adjudicacions i formalitzacions
POSA 2024 00013 Servei de manteniment anual de instal·lacions de protecció contra incendis dels centres de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. Adjudicacions i formalitzacions
POSA 2024 00003 Subministrament de material elèctric i d'il·luminació el l'Empresa Funerària Municipal, S.A. Adjudicacions i formalitzacions
POSA 2024 00011 Subministrament d'un vehicle 100% elèctric per incloure al parc mòbil de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. Adjudicacions i formalitzacions
POSA 2024 00002 Subministrament de materials de ferreteria de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. Adjudicacions i formalitzacions
POSA 2024 00006 Obres de reparació de cornises dels edificis de nínxols del cementiri de Sant Jordi Adjudicacions i formalitzacions
POSA 2024 00007 Subministrament, instal·lació i posada en marxa de 4 unitats refredadores per al Crematori de Palma Adjudicacions i formalitzacions
POSA 2024 00010 Servei de visites guiades diürnes i nocturnes (lot 1 i 2) en el cementiri municipal de Palma per a l'Empresa Funerària Municipal, S.A. Adjudicacions i formalitzacions
POSA 2023 00032-2 Servei de lloguer, transport i gestió dels contenidors de residus de construcció i demolició, i voluminosos de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (POSA 2023 00032) Adjudicacions i formalitzacions