EFMSA

EFMSA

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
POSA 2023 00037 Subministrament de lots de nadal per l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (POSA 2023 00037) Adjudicacions i formalitzacions
POSA 2023 00015 Subministrament de bosses de biodegradació com activadors biològics de cadàvers de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. Licitacions en curs
POH 2023 00024 Serveis de jardineria i arbrat de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. Licitacions en curs
POH 2023 00023 Serveis de neteja viària i exteriors dels centres i cementiris de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. Licitacions en curs
POSA 2023 00027 Servei de prevenció aliè de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. Licitacions en curs
POH 2023 00020 Servei de vigilància i seguretat de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. Licitacions en curs
POS 2023 00021 Servei d'adequació, assessorament, auditoria i delegat en matèria de protecció de dades de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. Licitacions en curs
POS 2023 00018 Servei de celebració y organització de cerimònies breus i de despedida personalitzades per a les famílies dels difunts als centres de l'Empresa Funerària Municipal, S.A., així com d'escampada de cendres a la mar des d'una embarcació. (POS 2023 00018) Licitacions en curs
PO 2023 00016 Servei de retirada, trasllat i eliminació de residus del grup II i grup III i altres residus de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. Licitacions en curs
POSA 2023 00030 Execució de les obres de reparació del refractari del forn crematori Lazar nº2 del Crematori de Palma de l'EFMSA Licitacions en curs