Licitacions en curs

Licitacions en curs

Publicador de continguts

Entitat Objecte Estat
Contractació 2021-063-C - CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA A LES INSTAL·LACIONS DE PROPIETAT MUNICIPAL DE SON PACS Licitacions en curs
Contractació 2021-062-C - CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL AL PARC DE SON GIBERT Licitacions en curs
Contractació 2021-061-S - SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS PER ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE SON REUS (CANS, MOIXOS, COLOMS I DIETES ESPECIALS PER ANIMALS). (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-060-A - ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PRODUCCIÓ TÈCNICA, REGIDORIA D'ESCENARI I SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DE LA REVETLA I ALTRES CONCERTS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022 (7 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-059-A - SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA (SAMVVM) (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-058-A - SERVEI MUNICIPAL D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA (SAIVM) Licitacions en curs
Contractació 2021-057-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2021-056-A - MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES, PER AL SEU ÚS AMB MOTIU DE LA PROGRAMACIÓ DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022 Licitacions en curs
Contractació 2021-053-A - SERVEI D'ACTIVITATS EDUCATIVO-CULTURALS I DE DINAMITZACIÓ DELS CASALS DE BARRI DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-055-S - SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU DE FONS DOCUMENTALS PER A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (2 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-054-A - SERVEI D'AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ DE LES CARTES DE SERVEIS, DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES CARTES DE SERVEI I DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-052-A - SERVEI DE LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES DE WC, INCLOSA LA SEVA INSTAL·LACIÓ, NETEJA, MANTENIMENT I RETIRADA PER A LES FESTES I ALTRES ACTIVITATS SOCIOCULTURALS QUE ORGANITZA EL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT Licitacions en curs
Contractació 2021-051-S - SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DIVERS PEL COS DE BOMBERS (4 LOTS) Licitacions en curs
Contractació 2021-038-O (LOT 2) - LOT 2: ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES OBRES (ARQUITECTURA I INSTAL·LACIONS) I CONTROL ECONÒMIC DE L'EQUIPAMENT DE S'AIGUA DOLÇA. Licitacions en curs
Contractació 2021-050-O - OBRES A REALITZAR PER LA VIA D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DERIVADES D'EXPEDIENTS D'INFRACCIONS URBANÍSTIQUES, SEGURETAT DELS EDIFICIS I RUÏNES A TOT EL TERME MUNICIPAL DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2021-049-A - SERVEI D'ASSISTÈNCIA I OFICINA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL "PLA D'IMPULS DE PALMA COM A DESTÍ TURÍSTIC INTEL·LIGENT I SOSTENIBLE" ("PLA IMPULS PALMA") Licitacions en curs
Contractació 2021-048-A - SERVEI DE REALITZACIÓ DE TALLERS D'EXERCICI FÍSIC MULTICOMPONENT I PSICOEDUCACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE LA FRAGILITAT I CAIGUDES EN PERSONES MAJORS DE 60 ANYS (PROGRAMA MUNICIPAL "ACTIVA'T") Licitacions en curs
Contractació 2021-047-O - Contracte mixte obres serveis reforma, millora, reparació i conservació paviments, infraestructures a vials, camins, espais lliures públics, neteja camins, solars i torrents Licitacions en curs
Contractació 2021-046-S - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PER L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
Contractació 2021-045-A - SERVEI DE CREATIVITAT, GRAVACIÓ I EDICIÓ DE VÍDEOS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs