Publicador de continguts

Consultes tècniques d'Informació Urbanística amb cita prèvia

AVÍS IMPORTANT:

La durada prevista per a les cites és de 15 minuts. S’admet un màxim de 2 cites per persona i dia.

És important que comprovi que el telèfon de contacte i el mail que facilita a la sol·licitud de la cita siguin correctes ja que aquests seran els mitjans a utilitzar per a contactar amb vostè.

És important que cancel·li prèviament la seva cita en cas de no poder assistir-hi, ja que en cas de no assistir-hi sense cancel·lar-la prèviament, no podrà reservar una nova cita amb aquest servei durant un període mínim d’un mes, tot això amb l’objecte que aquelles cites que no vagin a utilitzar-se s’alliberin per així poder atendre el major nombre de cites possible amb els mitjans que es disposa.

Si únicament necessita conèixer la normativa urbanística a un emplaçament determinat ho pot sol·licitar a través del mail guia2014@palma.cat, es pot dirigir al 971 22 59 00 Extensió 8153 o 8156 de dilluns a divendres de les 9:00 a les 13:00 h o bé pot acudir sense cita prèvia a la planta baixa de les Oficines de la Gerència d’Urbanisme d’Avingudes (Avinguda Gabriel Alomar, 18, baixos) els dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 12:00 h, concretamente a la taula número 17.
 

Recordi que pot consultar el planejament al següent enllaç:

https://urbanisme.palmademallorca.es/IMI/URBANISME/PRD/Planejament_urbanistic_pdf/Portal_PiGU.pdf

¿QUÉ POT CONSULTAR?

Els tècnics de Informació Urbanística resoldran consultes tècniques sobre la normativa urbanística de aplicació.

¿QUIN ÉS EL PROCEDIMENT?

Les cites poden ser:

  • presencials amb cita prèvia, a la planta baixa de les Oficines de la Gerència d’Urbanisme d’Avingudes (Avinguda Gabriel Alomar, 18, baixos) els dimarts i dijous de 9:00 a 11:00 h, els dimarts i dijous de 9:00 a 11:00h a la taula 17 i els dilluns i dimecres de 9:00 a 11:00h a la taula del Departament de Planejament.
  • telefòniques o per vídeo conferència amb cita prèvia. En cas de desitjar una cita, ja sigui telefònica o per vídeo conferència, heu de seleccionar com a tipus de cita “tècnica telefònica/vídeo conferència”.

Recordi que les cites presencials han de ser utilitzades preferentment per persones físiques no professionals que no hagin de obligatòriament relacionar-se amb l’administració pública per mitjans telemàtics conforme allò disposat a l’art. 14 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques..

CITES TELEFÒNIQUES AMB CITA PREVIA:

L’horari de les cites telefòniques és dimarts de les 11:30 a les 13:30 h. Segons disponibilitat, s’habilitaran també els dijous de les 11:30 a les 13:30 h.

És important que comprovi que el telèfon de contacte que facilita a la sol·licitud de la cita és correcte ja que a la hora prevista de la cita, el tècnic el telefonarà a aquell número. 

Recordi triar como a modalitat “telèfon” quan empleni les dades de la seva sol·licitud.

CITES PER VÍDEO CONFERÈNCIA AMB CITA PREVIA:

L’horari de les cites per vídeo conferència és dimarts de les 11:30 a les 13:30 h. Segons disponibilitat, s’habilitaran també els dijous de les 11:30 a les 13:30 h.

És important que comprovi que el telèfon de contacte que facilita a la sol·licitud de la cita és correcte ja que si per problemes tècnics no fos possible establir la connexió per vídeo conferència, el tècnic que us atendrà us telefonarà al número que heu facilitat a l’hora prevista per a la cita.

Recordi triar como a modalitat “vídeo conferència” quan empleni les dades de la seva sol·licitud.

Per realitzar la vídeo conferència, necessitarà un dispositiu (ordenador, mòbil o tableta tàctil) amb accés a Internet.
Per accedir a la vídeo conferència haurà de pitjar al damunt de l’enllaç que rebrà, el dia i a l’hora de la cita programada amb Informació Urbanística.
Podrà entrar emprant el programa o la app de Microsoft Teams o des de qualsevol navegador compatible tal com Microsoft Edge, Chrome o Firefox.
Una vegada heu accedit a la vídeo conferència, s’obrirà un portal de espera, fins que el tècnic que us atendrà us doni accés.

 

Si vol sol·licitar una cita faci clic aquí

Si vol cancel·lar una cita faci clic aquí

 

Data darrera modificació: 7 de febrer de 2024