Adjudicacions i formalitzacions

Adjudicacions i formalitzacions

Publicador de continguts

Entitat Objecte Estat
Contractació 2017-026-A - SERVEIS TECNOLÒGICS DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-008-A - SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER ALS TREBALLS DE REDACCIÓ I D'ASSESSORAMENT A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER A LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2015-009-C - GESTIO I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A BAR- CAFETERIA AL CASAL SOLLERIC Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-022-A - CONCURS AVANTPROJECTES PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I ACTIVITAT I, POTESTATIVAMENT, DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, OBRES EQUIPAMENT A S'AIGUA DOLÇA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-018-A - SERVEI D'ACTIVITATS COMUNITARIES D'OCI PREVENTIU Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-037-S - ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE LA UNIFORMITAT I EQUIPAMENT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (50 LOTS) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-021-C - CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A QUIOSC-BAR AL PARC KRISTIAN KRECOVIC DEL POLÍGON DE LLEVANT Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-044-O - CONTRACTE MIXTE D'OBRES I SERVEIS DE REFORMA, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES DE VIALS, CAMINS I ESPAIS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA (3 LOTS) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-015-A - SERVEI PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI EN ELS COL·LEGIS PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA O ESPECIAL EXISTENTS EN EL MUNICIPI DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-024-S - SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS PER ALS CANS I ALTRES ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ ANIMAL Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-005-A - SERVEI DE GRUES, IMMOBILITZACIÓ, DESPLAÇAMENT, RETIRADA I GESTIÓ DIPÒSIT DE VEHICLES A REQUERIMENT DE LA POLICIA LOCAL Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-016-A - SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE BIBLIOTEQUES, DINAMITZACIÓ I FOMENT DE LA LECTURA A LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE SON CLADERA, SON SARDINA, EL COLL D'EN RABASSA, SON XIMELIS I SON GOTLEU Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-020-A - SERVEI I COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2017-042-A - SERVEI DEL PROGRAMA SUPORT PISE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-019-A - SERVEI D'ACTIVITATS EDUCATIVOCULTURALS I DE DINAMITZACIÓ DELS CASALS DE BARRI (2 LOTS) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-017-A - SERVEI DE NETEJA DELS LOCALS, CENTRES I DEPENDÈNCIES ADMINISTRATIVES (LOT 1) I DEL SERVEI DE NETEJA I PORTERIA DE CENTRES ESCOLARS (LOT 2) DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-004-S - ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DIVERSOS D'OBRA CIVIL PER LES BRIGADES MUNICIPALS DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-006-A - CONCURS AVANTPROJECTES PER SERVEIS ENCÀRREC DE PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I, POTESTATIVAMENT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA COMPLETA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DE LES OBRES REORDENACIÓ DE LA PL DELS NINS, S'ARENAL Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-025-A - SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL ESPAIS JOVES (SDEJ) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2018-007-A - CONCURS AVANTPROJECTES PER SERVEIS ENCÀRREC DE PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I, POTESTATIVAMENT, DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA COMPLETA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DE LES OBRES D'UN EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL A GÈNOVA Adjudicacions i formalitzacions