Contractes Menors

Contractes Menors

Cercador Contractes Menors

No s'han trobat resultats
Àrea Objecte Estat
Cultura 5.14 - Contractació del servei d'analisi i estudi econòmic per al departament de cultura Anunci
Cultura Contractació d'un asessor pel POP ROCK 2024 Anunci
Cultura Projecte museogràfic del centre d'interpretacio del Castell de Bellver Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 36/2024 - Subministrament de tres equips d’aire condicionat portàtils per al gimnàs verd del poliesportiu municipal Germans Escalas. (CM 36/2024) Licitacions en curs
Igualtat Contractació serveis festa final celebració de l’Orgull 2024 Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 34/2024 - Subministrament i instal·lació de pals i xarxes de protecció de fons del camp de futbol del Palau Municipal d’Esports Son Moix. (CM 34/2024) Licitacions en curs
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 33/2024 - Assistència tècnica per a la implantació i explotació del sistema SGAM per a la gestió del manteniment . (CM 33/2024) Licitacions en curs
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 35/2024 - Reparació dels vestidors de S’Estel. (CM 35/2024) Licitacions en curs
Cultura 5.5 - Contractació lloguer piano 2024 Anunci
Cultura Convocatòria programa concerts 100% 2024-25 Anunci
Bombers de Palma C10-2024 - Contracte menor de subministrament mobiliari Parc de Sa Teulera Anunci
Cultura Convocatòria presentació d'ofertes per a contractació d'actuacions de Bandes de Música, 2n semestre 2024 Anunci
Bombers de Palma C5-2024 - Contracte menor de compra d’elements accessoris i recanvis equips de respiració Anunci
Bombers de Palma C9-2024 - Contracte menor de subministrament de dues portes ràpides autorreparables Anunci
Cultura Contractació d'un audiovisual sobre la música als castells dins el cicle Converses a Bellver Anunci
Bombers de Palma EXP: C6-2024 - Acord inici del contracte menor de subministrament de caputxes de rescat Adjudicacions i formalitzacions
Bombers de Palma EXP: C7-2024 - Acord inici del contracte menor de subministrament armaris d'assecat Adjudicacions i formalitzacions
Bombers de Palma EXP: C8-2024 - Acord inici del contracte menor de servei de manteniment d'epis Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 32/2024 - Preparació i aixecament de plànols en CAD georeferenciats de 19 camps de futbol gestionats per l’IME. (CM 32/2024) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 31/2024 - Repintar línies del terreny de joc dels poliesportius municipals David Muntaner, Son Cotoner i Toni Pizà. (CM 31/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Infraestructures i Accessibilitat EIP 2024-007 - EIP 2024-007 ESTRUCTURA I INSTAL·LACIONS CASAL BARRI PIL·LARI En fase de valoració
Infraestructures i Accessibilitat EM 2024-004 - EM 2024-004 CONTRACTE MENOR D'OBRA PER A L'ADEQUACIÓ DE LES NOVES OFICINES DE POLÍGONS INDUSTRIALS a Son Castelló En fase de valoració
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 30/2024 - Reparació del col•lector de la canal perimetral de desbordament de la piscina Marga Crespí. (CM 30/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat Contracte menor per a la realització d'un estudi qualitatiu sobre els riscs i necessitats del col·lectiu en prostitució deslocalitzada Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 28/2024 - Estudi i valoració dels llocs de feina de l’Institut Municipal de l’Esport. (CM 28/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Infraestructures i Accessibilitat ACC.2024-002 - ACC.2024-002 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 4 CABINES SANITARIES PORTÀTILS PMR DURANT L’ESDEVENIMENT D’ACCESSIBILITAT (PARC DE LA MAR - 18 DE MAIG DE 2024 En fase de valoració
Infraestructures i Accessibilitat ACC.2024-001 - ACC.2024-001 CONTRACTE MENOR DE SERVEI D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DURANT L’ESDEVENIMENT D’ACCESSIBILITAT (PARC DE LA MAR - 18 DE MAIG DE 2024) En fase de valoració
Cultura Contractació del servei d'una plataforma digital de gestió dels Premis Ciutat de Palma 2024 Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 29/2024 - Reparació dels vestidors de S’Estel. (CM 29/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Reimpressió de 50.000 fulletons informatius del Castell de Bellver Adjudicacions i formalitzacions