Contractes Menors

Contractes Menors

Cercador Contractes Menors

No s'han trobat resultats
Àrea Objecte Estat
Cultura 5.17 - Contractació arquitecte per finalització de execució de obres d'edifici Can Ribes Anunci
Infraestructures i Accessibilitat EIP 2024-016 - EIP 2024-016 SUBMINISTRAMENT PER L’ACTUALITZACIÓ DEL SOFTWARE D’AMIDAMENT, PRESSUPOSTOS I CONTROL D’OBRA RIB PRESTO (DE VERSIÓ 21 A VERSIÓ 24) Licitacions en curs
Cultura Petició d'ofertes per producció gràfica del segon semestre Anunci
Cultura Petició d'ofertes per a la contractació de diversos treballs de disseny gràfic per al Casal Solleric Anunci
Igualtat 17/2024 - Contractació de serveis per fixació manual cartelleria de la campanya No i Punt! de festa, Palma lliure de violències sexuals Anunci
Cultura Servei de realització de projeccions cinematogràfiques a l’aire lliure CINEMA A LA FRESCA 2024 Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 40/2024 - Substitució d’un equip d’aire condicionat del gimnàs d’abonats petit del poliesportiu Germans Escalas. (CM 40/2024) Licitacions en curs
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 41/2024 - Modificació de la ubicació de la bomba de reg i nou recorregut de la instal•lació del camp de futbol de Son Moix (CM 41/2024) Licitacions en curs
Cultura 5.14 - Contractació del servei d'analisi i estudi econòmic per al departament de cultura Anunci
Cultura 12.7 - Convocatòria concurs POP ROCK 2024 Anunci
Cultura 18.2 - Convocatòria assesor artístic estiu Jazz Palma 2024 Anunci
Cultura 12.8 - Contractació d'un regidor pel POP ROCK 2024 Anunci
Cultura 12.6 - Contractació d'espais pel POP ROCK 2024 Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 39/2024 - Revisió i certificació d’instal·lacions i equips de seguretat a l’edifici del Palau Municipal d’Esports Son Moix. (CM 39/2024) Licitacions en curs
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 38/2024 - Renovació de l’ascensor del poliesportiu municipal Germans Escalas. (CM 38/2024) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 37/2024 - Servei d’avaluació de situació i posterior elaboració d’un Pla d’Igualtat a l’Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma (CM 37/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Educació Sol·licitud d'ofertes activitats didàctiques Ciutats Educadores 2024 Anunci
Cultura Contractació d'un asessor pel POP ROCK 2024 Anunci
Cultura Projecte museogràfic del centre d'interpretacio del Castell de Bellver Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 36/2024 - Subministrament de tres equips d’aire condicionat portàtils per al gimnàs verd del poliesportiu municipal Germans Escalas. (CM 36/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat Contractació serveis festa final celebració de l’Orgull 2024 Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 34/2024 - Subministrament i instal·lació de pals i xarxes de protecció de fons del camp de futbol del Palau Municipal d’Esports Son Moix. (CM 34/2024) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 35/2024 - Reparació dels vestidors de S’Estel. (CM 35/2024) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 33/2024 - Assistència tècnica per a la implantació i explotació del sistema SGAM per a la gestió del manteniment . (CM 33/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Cultura 5.5 - Contractació lloguer piano 2024 Anunci
Cultura Convocatòria programa concerts 100% 2024-25 Anunci
Bombers de Palma C10-2024 - Contracte menor de subministrament mobiliari Parc de Sa Teulera Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Convocatòria presentació d'ofertes per a contractació d'actuacions de Bandes de Música, 2n semestre 2024 Anunci
Bombers de Palma C5-2024 - Contracte menor de compra d’elements accessoris i recanvis equips de respiració Adjudicacions i formalitzacions
Bombers de Palma C9-2024 - Contracte menor de subministrament de dues portes ràpides autorreparables Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Contractació d'un audiovisual sobre la música als castells dins el cicle Converses a Bellver Anunci
Bombers de Palma EXP: C6-2024 - Acord inici del contracte menor de subministrament de caputxes de rescat Adjudicacions i formalitzacions
Bombers de Palma EXP: C7-2024 - Acord inici del contracte menor de subministrament armaris d'assecat Adjudicacions i formalitzacions
Bombers de Palma EXP: C8-2024 - Acord inici del contracte menor de servei de manteniment d'epis Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 32/2024 - Preparació i aixecament de plànols en CAD georeferenciats de 19 camps de futbol gestionats per l’IME. (CM 32/2024) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 31/2024 - Repintar línies del terreny de joc dels poliesportius municipals David Muntaner, Son Cotoner i Toni Pizà. (CM 31/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Infraestructures i Accessibilitat EIP 2024-007 - EIP 2024-007 ESTRUCTURA I INSTAL·LACIONS CASAL BARRI PIL·LARI Adjudicacions i formalitzacions
Infraestructures i Accessibilitat EM 2024-004 - EM 2024-004 CONTRACTE MENOR D'OBRA PER A L'ADEQUACIÓ DE LES NOVES OFICINES DE POLÍGONS INDUSTRIALS a Son Castelló En fase de valoració
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 30/2024 - Reparació del col•lector de la canal perimetral de desbordament de la piscina Marga Crespí. (CM 30/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat Contracte menor per a la realització d'un estudi qualitatiu sobre els riscs i necessitats del col·lectiu en prostitució deslocalitzada Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 28/2024 - Estudi i valoració dels llocs de feina de l’Institut Municipal de l’Esport. (CM 28/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Infraestructures i Accessibilitat ACC.2024-002 - ACC.2024-002 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 4 CABINES SANITARIES PORTÀTILS PMR DURANT L’ESDEVENIMENT D’ACCESSIBILITAT (PARC DE LA MAR - 18 DE MAIG DE 2024 En fase de valoració
Infraestructures i Accessibilitat ACC.2024-001 - ACC.2024-001 CONTRACTE MENOR DE SERVEI D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DURANT L’ESDEVENIMENT D’ACCESSIBILITAT (PARC DE LA MAR - 18 DE MAIG DE 2024) En fase de valoració
Cultura Contractació del servei d'una plataforma digital de gestió dels Premis Ciutat de Palma 2024 Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 29/2024 - Reparació dels vestidors de S’Estel. (CM 29/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Reimpressió de 50.000 fulletons informatius del Castell de Bellver Adjudicacions i formalitzacions
Bombers de Palma EXP: C4-2024 - Acord inici del contracte menor de subministrament material de neteja Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 27/2024 - Servei d’avaluació econòmica per determinar el cànon de concessions de béns de domini públic. (CM 27/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Bombers de Palma EXP: C2-2024 - Acord inici del contracte de servei neteja equips intervenció Adjudicacions i formalitzacions
Igualtat Contractació per impressió material campanya NO I PUNT Anunci